Opiskelijan 16 askelta ammatilliseen tutkintoon

Hakeminen ja valinta

1. Hakemus työvoimakoulutukseen täytetään TE-palveluiden oman asioinnin kautta, työvoimakoulutuksen numerolla.

2. Haastattelun ja opiskelijavalinnan suorittavat TE-toimiston virkailija ja kouluttaja.

Pitkospuut

Ohjaava jakso

3. Ohjaava jakso alkaa kouluttajan ja opiskelijan keskustelulla. Selvitetään motivaatio, sitoutuminen ja koulutukseen liittyvät käytännöt. Opintojen henkilökohtaistaminen alkaa.

4. Opiskelija etsii tutkinnon suorittamiseen soveltuvan työssäoppimispaikan.

5. Kouluttaja on yhteydessä tutkintokoulutusta järjestävään oppilaitokseen ja sopii opiskelijalle tapaamisen opinto-ohjaajan kanssa.

6. Opinto-ohjaaja ja opiskelija käyvät läpi aikaisemman osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä opintojen muuntamisen näyttötutkintoperustaiseksi ja tutkinnon suorittamisen käytännön mahdollisuudet mm. tietopuolisten opintojen toteutusaikataulut.

7. Kouluttaja sopii tietopuolisen koulutuksesta ja näyttötutkinnon suorittamisesta oppilaitoksen kanssa. Henkilökohtaistaminen jatkuu.

8. Ohjaava jakso voi kestää enintään 20 pv /opiskelija ja koulutus voi päättyä siihen, jos koulutuksen jatkumiselle ei ole mahdollisuuksia.

9. Ohjaavan jakson jälkeen voi myös tulla tauko esim. silloin jos opintoja ei ole mahdollista aloittaa välittömästi.

kiviportaat

Ammatillinen koulutus ja tutkinnon osien suorittaminen

10. Ammatillinen koulutusosio alkaa, kun opiskelijalla on työssäoppimispaikka, jonka kanssa on tehty kirjallinen työssäoppimissopimus ja opiskelijan tietopuolisista opinnoista sekä tutkintotilaisuuksista on tehty kirjallinen sopimus järjestävän oppilaitoksen kanssa ja toteutusaikataulu on valmis.

11. Koulutusajasta työssäoppimista on 80 % ja tietopuolista opiskelua 20 %. Koulutusaika on enintään 220 pv /opiskelija. Tietopuolinen koulutus tapahtuu oppilaitoksessa ja etäopiskeluna.

12. Opiskelija suorittaa tutkintotilaisuudet työssäoppimispaikalla.

13. Kouluttaja tekee säännöllisesti ohjauskäyntejä työssäoppimispaikalle.

14. Tutkinnon järjestävä oppilaitos huolehtii näyttötutkintoon liittyvistä ohjauksista.

polku

Koulutuksen päättyminen

15. Koulutus päättyy, kun työssäoppiminen ja tietopuolinen koulutus on suoritettu sekä kaikki tutkintotilaisuudet on suoritettu ja arvioitu. Tutkintotilaisuuksia voi tarvittaessa uusia.

16. Opiskelija saa todistukset seuraavasti: tutkintotodistuksen ja opintosuoritusotteen oppilaitokselta sekä osallistumistodistuksen TEAKilta.

ONNEA MATKAAN!

ovet