Ajankohtaista

Ajankohtaista-palstalla julkaisemme uutisia muun muassa alkavista koulutuksista ja tapahtumista. Täältä luet ensimmäisenä tulevista uusista kursseista tai vaikkapa messuista.

Haku päällä Teuvalla 19.9 alkaviin koulutuksiin!

Teuvalla alkavat 19.9 verhoilijan, puusepän, sisustaja-remontoijan ja sisustustekstiilien valmistajan uudistetut koulutukset.

Koulutus sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Käytännön työtaitojen oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen. Opintojen toteutus suunnitellaan yksilöllisesti henkilökohtaiseen osaamiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan.

Koulutuksen tyypillinen kesto on n. 1,5 – 2 vuotta.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa taideteollisuusalan perustutkinto valitulta osaamisalalta ja valmistua artesaaniksi.

Lisätiedot

TEAK

Jari Hakala 050 3948 754, jari.hakala@teakoy.fi

 

TEAK järjestää Tampereella mittatilausompelija koulutuksen

Koulutus alkaa 6.8.2018. Koulutuksen lähi-illat ovat kahtena päivänä viikossa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17 – 21. Koulutus on monimuotoista eli se sisältää lähiopiskelun lisäksi myös etäopiskelua. Koulutus valmentaa vaatetusalan ammattitutkintoon.

Koulutuksen aikana voit kehittää taitojasi vaatteiden suunnittelussa, kaavoituksessa, leikkaamisessa ja ompelussa. Erikoistut mm. kierrätysmateriaalista valmistamiseen. Lisäksi mahdollisuus yrittäjyysosion suorittamiseen.

Lisätiedot

https://teakoy.fi/alkavat-koulutukset/vaatetusalan-koulutus-tampere-2/

 

TEAK Teknologiakeskus Oy sulautuu emoyhtiö TEAK Oy:n kanssa

TEAK Oy ja TEAK Teknologiakeskus Oy muodostavat yhdessä TEAK-konsernin. TEAK Teknologiakeskus Oy on toiminut yhtiönä minkä kautta olemme toteuttaneet arvonlisäveronalaisen maksullisen palvelutoiminnan kuten markkinaehtoisen työvoimakoulutuksen ja suoraan yrityksille myydyt koulutukset.

Uudistamme TEAKin toiminnassa yhtiömme rakennetta, missä TEAK Teknologiakeskus Oy sulautuu emoyhtiöönsä TEAK Oy:hyn. TEAK Teknologiakeskus Oy:n toiminta päättyy 31.5.2018 ja käynnissä oleva toiminta siirretään TEAK Oy:n alle. TEAK Oy on myös arvonlisäverovelvollinen yhtiö.

Tarkistamme tämän muutoksen johdosta yhteistyökumppaneiden, sopimuskumppaneiden ja rahoittajien kanssa tarvittavat päivitys- ja muutostoimenpiteet. Sama toiminta, jota olemme toteuttaneet TEAK Teknologiakeskus Oy:n kautta, jatkuu tulevaisuudessa TEAK Oy:n kautta.

Toivomme, että otatte meihin tarvittaessa yhteyttä muutoksiin liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi voimassaolevien ja jatkuvien sopimusten tietojen muuttamiseksi.

 

Alla perustiedot yhteys- ja laskutustiedoista 1.6.2018 alkaen:

TEAK Oy      Y-tunnus: 0872020-5

Postiosoite: Teak Oy, PL 17, 64701 Teuva

Käyntiosoite: Teak Oy, Rasintie 1 A, 64700 Teuva

Puhelinvaihde: 010-3977000

www-sivut: www.teakoy.fi

Verhoilu- ja sisustusalan myyjän/yrittäjän koulutus alkaa 2.5. Teuvalla

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on työllistyä alan myyntitehtäviin tai yrittäjiksi.

Koulutus soveltuu työttömille tai työttömyysuhan alaisille hakijoille, jotka ovat kiinnostuneet työskentelemään verhoilu- ja sisustusalan monipuolisissa työtehtävissä ja omaavat ompelun ja verhoilun perustaidot sekä kiinnostuksen sisustamiseen.

Lisätiedot ja haku: https://teakoy.fi/alkavat-koulutukset/verhoilu-ja-sisustusalan-myyja-yrittaja/

Tiedote, julkaistu 5.1.2018

TEAK – Teuvan Aikuiskoulutuskeskus yhdistyy Suomen Yrittäjäopiston kanssa. TEAK ja Suomen Yrittäjäopisto ovat molemmat valtakunnallisesti toimivia aikuiskoulutukseen erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä. TEAK on selvittänyt yhdistymismahdollisuuksia eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Neuvotteluiden jälkeen Teuvan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto hyväksyivät yksimielisesti Joulukuussa 2017 TEAKin toiminnan yhdistämisen Suomen Yrittäjäopiston kanssa. Molemmat oppilaitokset järjestävät toimivat valtakunnallisesti koko Suomessa ja keskittyvät aikuiskoulutukseen. Olemme yhdessä isompi toimija. Pystymme tarjoamaan aikaisempaa laajemmin koulutuspalveluja erilaisille asiakkaille. TEAKin ja Yrittäjäopiston nykyiset koulutuspalvelut jatkuvat sopimusten ja käytäntöjen mukaisesti. Yhdistymisen jälkeen tuodaan myös nopeasti esille uudenlaisia palveluita ja koulutuksia, näistä tiedotetaan erikseen. Uusia odotuksia ja mahdollisuuksia liittyy erityisesti valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen ja tuleviin kasvupalveluihin. Yhdistymiseen liittyvät neuvottelut jatkuvat talven ja kevään aikana. Tavoite on saada vietyä yhdistyminen virallisesti läpi Kesän 2018 alkuun mennessä.

 

Lisätietoja:

 

Ari Maunuksela

rehtori/toimitusjohtaja

TEAK Oy/TEAK Teknologiakeskus Oy

Puh. 050-386 5939

 

 

Opetushallitus on nimittänyt TEAKin asiantuntijoita valtakunnallisesti toimiviin työelämätoimikuntiin

Osana ammatillisen koulutuksen uudistusta Opetushallitus on nimittänyt työelämätoimikunnat. Työelämätoimikunnat ovat tutkintojen ajanmukaisuuteen ja koulutuksen laatuun keskittyviä uusia asiantuntijaryhmiä, joiden jäsenet on valittu valtakunnallisesti eri osaamisalojen kärkitoimijoiden parista. Niissä on edustajia työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitosten taholta. Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyynnöstä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista, osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa ja käsitellä 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Opetushallitus on nimittänyt TEAKin henkilökunnasta kaksi jäsentä eri työelämävaliokuntiin:

  • Opettaja Timo Perälä, Puuteollisuuden ja veneenrakennuksen työelämätoimikuntaan.
  • Koulutussuunnittelija Jari Viitasalo, Tekstiilin ja muodin työelämävaliokuntaan.

Työelämätoimikuntien työllä on merkittävä valtakunnallinen rooli. Nämä nimitykset osoittavat TEAKin vahvaa kokemusta ja osaamista ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. TEAKin asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana myös ammatillisten tutkintojen perusteiden uusimisessa ja kehittämisessä. Panostamalla tällaiseen kehitystyöhön rakennamme tulevaisuuden toiminnan edellytyksiä ja suuntaviivoja yhdessä ministeriöiden ja muiden koulutusalan asiantuntijatahojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Ari Maunuksela

rehtori/toimitusjohtaja

TEAK Oy – Teuvan Aikuiskoulutuskeskus

Puh. 050-386 5939

TEAK järjestää vaatetusalan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

Koulutus alkaa Turussa 10.1.2018.

Koulutuksen aikana voit kehittää taitojasi vaatteiden suunnittelussa, kaavoituksessa, leikkaamisessa ja ompelussa.

Koulutuksen pääpaino on erilaisten vaatteiden valmistamisessa (suunnittelu, kaavoitus, leikkuu, ompelu ja viimeistys). Koulutuksessa keskitytään myös mm. erilaisiin materiaaleihin ja erityistekniikoihin.

Opetus perustuu ”tekemällä oppimiseen”. Teorian osuus, esim. suunnittelu, kaavoitus ja työsuunnitelmat, on vähäisempää, mutta se tukee tekemistä.

Koulutuksen lisätiedot ja haku

http://teakoy.fi/alkavat-koulutukset/vaatetusalan-koulutus-turku/

TEAK alihankintamessuilla Tampereella

TEAK on Tampereen alihankintamessuilla esittelemässä kaksikätistä YuMi –robottiaan ja koulutuksiaan. TEAK löytyy osastolta C 1150. Käy tutustumassa!

TEAK on maan johtava robotiikan kouluttaja. Olemme toimineet aktiivisesti robotiikassa yli 25 vuotta ja tehneet yhteistyötä yritysten kanssa alusta saakka. Olemme suunnitelleet yrityksiin mm. robotisointeja kappaleiden hiontaan ja CNC-koneen toimintaan liittyen.

YuMi mahdollistaa robotiikan hyväksikäytön aivan uudenlaisiin tehtäviin. YuMi on ystävällinen kaksikätinen robotti ja sen ääressä on turvallista työskennellä. Työtä YuMi tekee yhdessä ihmisen kanssa mm.  kokoonpano- ja asennustehtävissä.

Erityistä Yumi:ssa on myös se, että sitä ei tarvitse sulkea häkkiin. Sen ohjelmointi on myös helppoa joko kädestä pitäen tai Robot Studion avulla.

Robotiikan koulutukset ja niiden kehittäminen ovat jatkuvaa toimintaa TEAK:ssa ja meillä on tämän päivän tieto siitä mitä osaamista yritykset vaativat robotiikan työntekijöiltä. Toiminta on luonut myös hyvät suhteet robottitoimittajiin ja näin saamme uusimman tiedon suoraan toimittajilta.

Lisätiedot:

Juha Koivula
P. 050 3763 871
juha.koivula@teakoy.fi

Hoiva-alalle motivoituneet maahanmuuttajat kohti ammattia ja työelämää (ESR hanke. Hankekoodi S21081)

 

 

 

TEAK toteuttaa Tampereen alueella ESR-kokeiluhankkeen missä kehitetään uudenlainen koulutusmalli hoiva-alalle suuntautuneille ja vahvasti motivoituneille maahanmuuttajille. Heidän valmiuksia ja taitoja toimia hoiva-alan ja terveydenhoitoalan tehtävissä kehitetään ammattialan kulttuuria ja kielitaitoja korostavassa valmennuksessa. Hankkeen tuloksena vahvistetaan maahanmuuttajien edellytyksiä työllistyä ja saada opiskelupaikka hoiva-alalta. Projektissa tehdään yhteistyötä alueellisten organisaatioiden ja työnantajien kanssa.

Lisätiedot

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21081

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston rekryrekkakiertue

Rekassa saat tietoa alueen työllistymismahdollisuuksista ja koulutuksista. Vielä ehdit osallistua Kauhajoen ja Tuurin tapahtumiin. Tapahtumiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

 

REKRYREKKA KIERTUE MAAKUNNISSA

4.10 klo 12-15, Tuuri, Tuurinportti

Näytteilleasettajat: Sedu, SEAMK, TEAK Oy, JAMI, Ähtäri Zoo, Laten kone Oy, Kuusiolinna Terveys, yrityskeskus FASADI.

 

3.10. klo 12-15, Kauhajoki, ABC (Huom. paikka vaihtunut)

Näytteilleasettajat: Sedu, SEAMK, TEAK Oy, Suupohjan ammatti-instituutti, JAMI, Clt Plant Oy,

Kurikan elinkeinotoimi, Suupohjan elinkeinotoimen Ky (SEK), Hinkutiimi Oy.

 

22.9. klo 12-15, Alajärvi, tori

Näytteilleasettajat: Sedu, SEAMK, TEAK Oy, JAMI, Ähtäri Zoo, Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy,

Keitele Timber Oy, Opus Eskoo, CLT Finland (Hoisko),

 

21.9. klo 12-15, Kauhava, kaupungintalo

Näytteilleasettajat: Sedu, SEAMK, TEAK Oy, Suomen Yrittäjäopisto, JAMI, Opus Eskoo,

Kauhavan kaupungin kehityskeskus, Komas Oy, KJH-Comp Oy, Unico Finland Oy.