Opetushallitus on nimittänyt TEAKin asiantuntijoita valtakunnallisesti toimiviin työelämätoimikuntiin

Osana ammatillisen koulutuksen uudistusta Opetushallitus on nimittänyt työelämätoimikunnat. Työelämätoimikunnat ovat tutkintojen ajanmukaisuuteen ja koulutuksen laatuun keskittyviä uusia asiantuntijaryhmiä, joiden jäsenet on valittu valtakunnallisesti eri osaamisalojen kärkitoimijoiden parista. Niissä on edustajia työnantajien, työntekijöiden ja oppilaitosten taholta. Työelämätoimikuntien tehtävänä on osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen ja toimittaa tiedot havaitsemistaan puutteista opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä pyynnöstä antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausuntoja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti tutkinnoittain eriytyvistä osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmista, osallistua ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämiseen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa ja käsitellä 55 §:ssä tarkoitetut tutkintokoulutuksen opiskelijan osaamisen arviointia koskevat oikaisupyynnöt.

Opetushallitus on nimittänyt TEAKin henkilökunnasta kaksi jäsentä eri työelämävaliokuntiin:

  • Opettaja Timo Perälä, Puuteollisuuden ja veneenrakennuksen työelämätoimikuntaan.
  • Koulutussuunnittelija Jari Viitasalo, Tekstiilin ja muodin työelämävaliokuntaan.

Työelämätoimikuntien työllä on merkittävä valtakunnallinen rooli. Nämä nimitykset osoittavat TEAKin vahvaa kokemusta ja osaamista ammatillisen aikuiskoulutuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. TEAKin asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana myös ammatillisten tutkintojen perusteiden uusimisessa ja kehittämisessä. Panostamalla tällaiseen kehitystyöhön rakennamme tulevaisuuden toiminnan edellytyksiä ja suuntaviivoja yhdessä ministeriöiden ja muiden koulutusalan asiantuntijatahojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Ari Maunuksela

rehtori/toimitusjohtaja

TEAK Oy – Teuvan Aikuiskoulutuskeskus

Puh. 050-386 5939

Jaa Facebookissa

Kommentoi kirjoitusta