Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi: Robotiikan täydennyskoulutus

Koulutusala: Teknologia

Aloituspäivä: 04.09.2018

Laajuus: 100 pv

Paikkakunta: Vaasa

Kouluttaja: TEAK

Hakupäivä: 22.08.2018

Lisätiedot:

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille kone- ja metallialan, automaatio-, sähkö-, elektroniikka-alan henkilöille (insinöörit, teknikot, koneistajat, hitsarit, asentajat yms.), joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

 

TAVOITE
Koulutuksen tavoitteena on lisätä konetekniikan parissa työskennelleiden ammatillista osaamista robotiikan erityisalalla, perehdyttää ymmärtämään teollisuusrobotin ohjelmointia, käyttöä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

 

TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena käyttäen lähi-, etä-, verkko-opetusta sekä työssäoppimista.

Jokainen opiskelija saa käyttöönsä kannettavan tietokoneen koulutuksen ajaksi. Koulutuspaikalle tuodaan neljä teollisuusrobottia ja kaikki koulutuksessa tarvittavat muut koneet ja laitteet.

Koulutuksen kesto on 100 pv, josta 40 päivää on työssäoppimista.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen aloitus ja orientointi 2 pv
Robotiikka 58 pv
Robotiikan perusteet
Robottityypit
Ohjelmointi ja off-line ohjelmointi
Robottisimulointi
Robottitarttujien ja oheislaitteiden suunnittelu
Näköjärjestelmät ja kameratekniikka
Työssäoppiminen 40 pv

Työssäoppimispaikka voi olla esim. metallialan yritys jossa koneistetaan, hitsataan tai särmätään robottia hyväksikäyttäen. Yritys jossa tehdään automatisointeja robotiikkaa käyttäen. Sähkökojeita valmistavat yritykset yms.

Koulutuksessa suoritetaan erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa:
Tuotantorobottien ohjelmointi
Näyttö pyritään tekemään yritysten töillä esim. kappaleiden lavauksesta.

 

HAKEUTUMINEN

Koulutukseen haetaan TE-toimiston kotisivuilta www.te-palvelut.fi löytyvällä sähköisellä hakemuslomakkeella verkkopankkitunnuksien avulla. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen (lomakkeessa kohta: Tarkemmat perustelut).

Haastattelut pidetään 28.8.2018 Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa, Vaasan toimipaikassa. Haastateltaville lähetetään kirjallinen kutsu tai SMS-viesti.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa
www.te-palvelut.fi -> Asioi verkossa -> Työvoimakoulutus - Koulutushakemusteni tilanne.

 

LISÄTIEDOT

TEAK Juha Koivula puh. 050 376 3871 juha.koivula@teakoy.fi

Kun haluat neuvontaa opiskeluun liittyvistä asioista, opintojen rahoituksesta sekä tietoa eri ammateista ja niihin johtavista koulutuksista: koulutusneuvonta 0295 020 702 ma-pe klo 9.00-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Pohjanmaan TE-palvelut löydät myös Facebookista: www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tästä