Kauppa monikanavaistuu, verkkokauppaa kannattaa opiskella!

Kuluttajan perinteinen ostoprosessi on muuttunut sosiaalistuneen internetin myötä, mikä pakottaa kauppaa miettimään toimintaansa uudelleen. Monikanavaisuutta on kaupassa ollut ennenkin, mutta sähköinen kaupankäynti on tuonut tähän uudenlaisen ulottuvuuden.

Yksinkertainen tosiasia on, ettei mikään liike saisi jättää verkkoa ja sen mahdollisuuksia hyödyntämättä. Tällä hetkellä jo kaksi kolmesta suomalaisesta on löytänyt verkkokaupan ja tehnyt ostoksia verkossa. Suomessa verkossa käydään kauppaa ASML:n, Kaupan liiton ja TNS Gallupin Verkkokauppatilasto 2013 mukaan noin 10 miljardin euron edestä.

Enenevissä määrin kuluttajat hyödyntävät ostoprosessissa monipuolisesti eri kanavia kivijalkakaupasta verkkoon. Toisin sanoen kuluttajat tekevät päätöksensä siitä mitä, mistä ja milloin he hankintansa tekevät. Uusia sähköisiä kanavia ei pidä nähdä vanhoja kanavia korvaavina vaan monikanavaisuus on kykyä yhdistää vanhoja ja uusia rakenteita sekä palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti eri kanavien kautta. Monikanavaisuus korostuu selvityksen mukaan myös yritysten välisessä kaupankäynnissä.

Verkkokauppa: Sähköisen kaupan koulutus alkaa lokakuussa TEAKissa.

Verkkokauppa: Sähköisen kaupan koulutus alkaa lokakuussa TEAKissa.

Verkkokauppa vaatii erilaista osaamista

Verkkokauppatoiminta ja toiminnan pyörittäminen vaativat erilaista osaamista kuin perinteinen kauppa. Sähköisen liiketoiminnan ja toimintaympäristön ymmärtäminen edellyttääkin perehtymistä asiaan. Onko sinulla hallussa sosiaalinen media, hakusanaoptimointi, mobiilimainonta, sähköpostimarkkinointi?

Internetmarkkinointi on olennainen osa verkkoliiketoimintaa ja liittyy löydettävyyteen. Löydettävyys on yksi menestyvän verkkokaupan kriittisistä tekijöistä. Osaatko vastata kysymyksiin: Miten kehittää oman verkkokaupan löydettävyyttä? Miten valjastaa internetmarkkinointi oman liiketoiminnan käyttöön?

Sähköisen kaupan koulutus

Kannattavan verkkokaupan rakentaminen on pitkä tie ja vaatii jatkuvaa kehittymistä ja muutoksessa pysymistä. Tässä oman osaamisen kehittäminen ja ylläpito ovat keskeisessä roolissa. Valitettavasti verkkokaupan osaaminen on yleisesti ottaen Suomessa varsin heikkoa. Osaamisen puutteen vuoksi verkkokauppakokeilujen tulokset ovat monesti heikot.

TEAK aloittaa marraskuussa uudenlaisen sähköisen kaupan koulutuskokonaisuuden, jonka avulla on mahdollista kehittyä sähköisen kaupan ammattilaiseksi.  Pidempikestoinen koulutuspolku on oiva vaihtoehto oman osaamisen kehittämiseen, jolloin myös verkkokaupan kehittämisestä muodostuu jatkuvaa ja osa normaalia työtä.

Oletko suunnittelemassa oman verkkokaupan avaamista tai toimitko jo verkkokaupassa? TEAKin koulutuksesta saat käytännön työkaluja ja konkreettista osaamista, jolla voit kehittää verkkokaupasta toimivan osan liiketoimintaasi. Tutustu ja hae koulutukseen täältä!

Jarkko Tuunainen
kouluttaja, liiketoiminta ja kauppa

jarkko.tuunainen@teakoy.fi
p. 050 3948 850

Jaa Facebookissa

Kommentoi kirjoitusta