Robotit on in, mutta koulutusta liian vähän

Robotit ja robotiikka ovat pinnalla. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään tällä viikolla robottiviikko, jonka tavoitteena on lisätä tietoa robotisaatiosta ja sen vaikutuksesta ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Toiveet ja odotukset robotiikalle ovat isot. Monella tapaa odotukset ovat liian isot, ainakin jos ne suhteuttaa Suomessa annettavan robotiikkakoulutuksen laajuuteen. Robotiikan koulutusta on niin toisella asteella kuin ammattikorkeakouluissakin vain muutaman opintopisteen verran. Muutamissa aikuiskoulutuskeskuksissa, kuten TEAKissa robotiikkaa opetetaan, mutta kovin laajaa koulutustarjonta ei aikuiskoulutuspuolellakaan ole.

Robotiikan koulutus on koko Suomessa siis melko suppeata eikä sillä kertyvällä osaamisella voida vastata kovin laajoihin tarpeisiin. Robottikouluttajan näkökulmasta koulutusta olisikin lisättävä eri asteilla paljon, jotta voitaisiin puhua isosti robotisaatiosta.

Robotit ja robotiikka käsitetään julkisessa keskustelussa melko laveasti. Sanaa robotti käytetään silloinkin, kun ei ole kyse robotiikasta, esimerkiksi jonkin kyselyn vastausautomaatti saattaa olla vastausrobotti, vaikka asialla ei ole robotiikan, ainakaan teollisuusrobotiikan kanssa mitään tekemistä. Usein myös muita automaattisia palveluita voidaan kutsua palveluroboteiksi.

TEAKin robottikoulutus keskittyy teollisuuden käyttämiin robotteihin. Robotit ovat tulleet osaksi eri teollisuuden alojen automatisointia. Toisilla aloilla kehitys on ollut nopeampaa, mutta esimerkiksi puualan jatkojalostusteollisuudessa iso muutos on vasta tulossa. Robotisointia nopeuttavat robottien halpeneminen ja ohjelmoinnin ja käytön helpottuminen.

Robottiviikon avajaisissa liiketoimintajohtaja Timo Toissalo ABB Robotisoinnista toi esiin, että Suomen robottitiheys on viime vuosina itse asiassa pienentynyt, yksittäisenä nousupiikkinä on toki Uudenkaupungin autotehtaan 200 robottia. Vuodessa uusia teollisuusrobotteja hankitaan tehtaisiin noin 300. Tämä ei laskelmien (Robotiikkayhdistys) mukaan riitä korvaamaan sitä mitä robotteja iän myötä ”kuolee”. Euroopassa robotin arvioidaan elävän maksimissaan 15 vuotta, mutta Suomessa käyttöikä on käytännössä jopa 30 vuotta.

TEAK on omalta osaltaan lisäämässä robotiikan osaamista; robottien parissa on kertynyt jo 20 vuoden kokemus. TEAKilla on käytössä viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti siirreltävää robottia. Ne yhdessä konenäön, CNC-työstökeskusten, kokoonpanosolun, automaattivarastolla varustetun RFID- ja logiikkakoulutusympäristön kanssa antavat monipuoliset mahdollisuudet kouluttaa robotin käyttöä. Opiskelija pääsee takuuvarmasti käsiksi robottiin, saa tehdä sillä ohjelmointia ja testata asioita. Eli oppia!

Petri Kolehmainen
Robotiikan kouluttaja

Robotiikan koulutusta tulisi lisätä. TEAKissa on viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti liikuteltavaa robottia.

Robotiikan koulutusta tulisi lisätä. TEAKissa on viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti liikuteltavaa robottia.