Ulkopuolisuutta on ehkäisty aina!

Tämänvuotisilla Knowhow-koulutusmessuilla Botniahallissa teemana on Get a life! – Hanki itsellesi elämä. Tavoitteena on herättää nuoret, päättäjät, viranomaiset ja kasvattavat pohtimaan, mistä elämänhallinta ja sitä kautta turvallinen yhteiskunta syntyy. Teemassa korostuu se, että opiskelu ja elämänhallinta kulkevat käsi kädessä, niitä ei voi erottaa omiksi sektoreikseen nuoren ja nuoren aikuisen elämässä. Tärkeätä on myös ennaltaehkäisevä työ. Sillä että asioihin puututaan ennakkoon, säästetään myös pitkä penni sosiaali- ja terveyskuluissa.

Syrjäytyneitä tai ulkopuolisuutta kokevia nuoria, kuten he itse mieluummin sanovat, arvioidaan olevan yli 60 000, joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 000. Ulkopuolisuus on voinut syntyä ongelmista koulutuspaikassa, työelämässä tai ihmissuhteissa. Elämä ei vain tunnu olevan enää omissa käsissä ja jäädään ajelehtimaan. Yhden syrjäytyneen nuoren on laskettu maksavan yhteiskunnalle yli miljoona euroa. Lähde: Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:n Sininen Kirja

Myös Nuorisotakuun tavoitteena on nostaa ulkopuolisuutta kokevien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita keskusteluun. Nuorisotakuuseen kuuluvalla koulutustakuulla jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka ja sitä kautta lisätään mahdollisuuksia saada työtä.

Monet aikuisoppilaitokset, kuten TEAK, ovat mukana nuorten aikuisten osaamisohjelmassa, joka tarjoaa väylän ammattitutkintoon niille 20–29-vuotiaille nuorille, jotka eivät ole hankkineet peruskoulututkinnon jälkeen mitään koulutusta.

Nuorisotakuu on tärkeä, mutta ongelmallista syrjäytymisen ehkäisemisessä on, että samaan aikaan oppilaitosten koulutuspaikkoja vähennetään. Kudottua mattoa puretaan toisesta päästä. Syrjäytymisen ehkäiseminen, oikealle elämän- ja työpolulle ohjaaminen ovat nimittäin aikuiskoulutuksessa oleellinen osa opintoja. Kouluttajat ja opot neuvovat opiskelijoita elämässä eteen päin. Käytännönläheinen opiskelu sopii monille heille, joita ei kiinnosta istuminen luokissa teorian ääressä. Aikuisoppilaitoksissa on ehkäisty ulkopuolisuutta aina, jo ennen hankkeita ja takuita.

Tiina Rantakoski
Markkinointipäällikkö