Sosiaali- ja terveysalan koulutus

Lähihoitaja – työ lähellä ihmistä

 • tutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä koko sosiaali- ja terveysalan kentällä
 • työtehtävät voivat vaihdella paljonkin riippuen työpaikasta. Lähihoitaja voi toimia joko perushoidon tehtävissä tai esim. jonkin työryhmän vastaavana
 • valmistuvien lähihoitajien työllisyys on erinomainen myös tulevaisuudessa

TEAK tarjoaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta, jolla avautuu polku hyvin monipuolisiin työelämän tehtäviin. Mikäli pidät työskentelystä muun muassa ihmisten kasvuun, hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutumiseen liittyvissä tehtävissä, ala voisi soveltua juuri sinulle. Käytännönläheinen opiskelu tuo valmiuksia työskennellä mm. päiväkodeissa, sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutusyksiköissä, vanhainkodeissa tai asiakkaan kodissa.

HUOM! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan työvoimakoulutuksena. Löydät haussa olevat koulutukset ja niiden järjestämispaikkakunnat te-palvelut.fi -sivulta (työvoimakoulutus). Näihin koulutuksiin ei voi hakea ns. omaehtoisena, joihin haku on TEAKin sivujen hakulomakkeella.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita koulutukseen ja alalla työskentelyyn. Alalle soveltuvuutta arvioidaan aina mm. soveltuvuuskokein. Lähihoitajalta vaaditaan hyvää terveyttä, koska työ on psyykkisesti ja henkisesti kuormittavaa. Sitä lisää myös se, että työ on pääsääntöisesti vuorotyötä. Jo opiskeluaikana työssäoppimisjaksot voivat toteutua vuorotyössä.

Tutkinto muodostuu viidestä eri osasta:

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Kasvun tukeminen ja ohjaus
 • Hoito ja huolenpito
 • Kuntoutumisen tukeminen

Valitaan yksi osaamisaloista:

 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Vanhustyö

Valinnainen tutkinnon osa:

 • esim. vanhusten kotihoito ja huolenpito

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa työelämän todellisissa työtehtävissä. Koulutusohjelma laaditaan opintojen alussa henkilökohtaistamissuunnitelman avulla. Tällöin kartoitetaan mm. aikaisempi osaaminen, soveltuva tutkinto ja työllistymismahdollisuudet alalle.

Tutkinnot:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/ Lähihoitaja

Tutkintokohtainen terveydentilavaatimus:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö.

Tutkintoon kuuluu merkittävästi työssäoppimista aidoissa työelämän tilanteissa ja erilaisissa työympäristöissä.  Työssä korostuu potilaiden ja asiakkaiden turvallisuus ja toiminnan vastuullisuus. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että:

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
 • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
 • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista.

Koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_soveltumattomuuteen

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tästä