Teknologiakoulutus

Automaatio lisääntyy kaikilla aloilla

  • eri tuotantoteknologioitten ja automaation käyttö lisääntyy jatkuvasti
  • osaajia on rajoitetusti ja työelämä tarvitsee lisää tekijöitä
  • koulutukset soveltuvat hyvin eri toimialoille

TEAKissa voi opiskella monipuolisesti CAD-, CAM- ja CNC-tekniikkaa. Kyseisten tekniikoiden koulutusta sisältyy niin puusepänalan perus- kuin ammattitutkintoon suuntautumisvaihtoehtoina. Näitä tekniikoita hallitseva henkilö työskentelevät puutoimialalla CNC-koneiden käyttäjinä ja ohjelmoijina sekä suunnittelutehtävissä.

Opiskelu on käytännönläheistä ja siihen sisältyy työssäoppimista, joka perehdyttää työelämän käytäntöihin.

TEAKissa annetaan koulutusta useissa eri tuotantoteknologian aihealueissa. Valtaosa näistä koulutuksista sopii ja on käytössä usealla eri toimialalla. Näitä aiheita opetetaan Teuvalla, eri puolilla Suomea järjestettävissä koulutuksissa ja paljon myös verkkokoulutuksena. Perinteisten CAD- ja CNC-tekniikoiden lisäksi robotiikka on tekniikka, joka tulee lisääntymään teollisuudessa ja osaamiselle on kysyntää.

Video: Puuseppä-CNC-robotiikka -osaajalle löytyy töitä

Teknologiakoulutukset ja tutkinnot:

  • Puusepänalan ammattitutkinto, CNC-puuseppä ja CAD/CAM-osaaja
  • CAD-tekniikka
  • CAM-tekniikka
  • CNC-tekniikka
  • Robottitekniikka
  • Ohjelmoitavat logiikat

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tästä