Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjyys osana koulutusta

 • perustiedot yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä
 • ammattiosaamisen lisäksi saat tukea yrittäjyyteen

TEAKissa opiskellessasi saat tukea myös yrittäjäksi ryhtymiseen. Yritystoiminnan ja yrittäjyyden peruskurssi järjestetään verkkokoulutuksena, opiskelijoilla on käytettävissä tietokone koulutuksen ajan.

Koulutus soveltuu kaikille yrityksen perustamista harkitseville sekä yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Koulutus

 • antaa perustiedot yritystoiminnasta sekä yrittäjänä ja ammatinharjoittajana toimimisesta
 • perehdyttää yrittäjyyttä harkitsevan henkilö yritysympäristöön
 • antaa riittävästi tietoa sen arvioimiseen, onko minusta yrittäjäksi
 • motivoi jatkamaan yrittäjyyskoulutusta ja saamaan lisätietoa yrittäjyydestä

Sisältö

 • Minustako yrittäjä?
 • Yritysideasta liikeideaksi
 • Yritysmuodot ja -esimerkit
 • Myynti ja markkinointi
 • Yrityksen talous
 • Yritystoiminnan riskit ja vakuutukset
 • Yritteliäs toimintatapa – sisäinen yrittäjyys
 • Mitä opit?

Koulutus sisältää eri aiheiden mukaisia Moodleen palautettavia oppimistehtäviä.

Kurssit:

 • Yritystoiminnan ja yrittäjyyden peruskurssi

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja tästä