TEAK tarjoaa robotiikan selvityspalveluita

TEAK on mukana TEKESin innovaatiosetelin palveluiden tarjoajana. Tarjoamme robottien, robotiikan ja automaation sovellutusten esiselvityksiä ja kokeiluja.

Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv).

Lisätiedot:

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatiosetelin-palveluntarjoajat/

 

TEAK robotiikan koulutusta nyt ja tulevaisuudessa

TEAK siirtyy tulevaisuuteen => YuMi tulee!

TEAK on ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa tilannut uuden sukupolven kaksikätisen YuMi-robotin.

YuMi on ystävällinen, kaksikätinen robotti, joka mahdollistaa robotiikan hyväksikäytön aivan uudenlaisiin tehtäviin. Työtä YuMi tekee yhdessä ihmisen kanssa muun muassa kokoonpano ja asennustehtävissä. YuMi-robotin ääressä on turvallista työskennellä eikä robottia tarvitse sulkea häkkiin. Ohjelmointi on helppoa joko kädestä pitäen tai Robot Studion avulla.

TEAK kouluttaa robotiikkaosaajia tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. TEAKin YuMi- investointi takaa kilpailukykyisen työvoimakoulutuksen muuttuvassa markkinatilanteessa. Näin TEAK on omalta osaltaan takamassa sitä, että Suomessa tehdään töitä nyt ja tulevaisuudessa.


TEAK ja ABB:n yhteistyö

TEAKin koulutuksissa on kautta aikain käytetty ABB:n käsivarsirobotteja ja robotiikkakoulutuksen lähtökohta on, että menemme sinne missä robottiosaamista tarvitaan. Nykyisin koulutuskäytössä olevat teollisuusrobotit ovat tyyppiä IRB 120, jotka kompaktin fyysisen kokonsa puolesta soveltuvat hyvin siirrettäviksi. Näillä täysverisillä teollisuusroboteilla on mahdollista toteuttaa toiminnallisesti suuriakin harjoituskokonaisuuksia. Ja mikä tärkeintä – juuri siellä missä koulutusta kulloinkin tarvitaan.

TEAKin robotiikan kouluttajat ovat osallistuneet säännöllisesti ABB:n järjestämiin koulutuksiin. TEAK on myös hankkinut täsmäkoulutusta ABB:ltä erikoiskoulutustarpeisiin. Näin varmistetaan, että koulutuksissa jaettu tieto on ajantasaista ja oikeaa muun muassa Robot Studio -ohjelmiston osalta.


TEAK – maan johtava robotiikkakouluttaja

TEAKki on toiminut aktiivisesti robotiikassa yli 25 vuotta. Olemme tehneet yhteistyötä yritysten kanssa alusta alkaen. TEAKilla on suunniteltu yrityksiin mm. robotisointeja esim. kappaleiden hiontaan ja CNC-koneen toimintaan liittyen.

Robotiikan koulutus on ollut myös jatkuvaa toimintaa. Robotiikan ja automaation lisääntymisen edellytyksenä on, että on henkilöitä joilla on näkemystä ko. tekniikoiden mahdollisuuksista yritysten tuotannon kehittämisessä. Onneksi myös työvoimahallinto on ymmärtänyt koulutuksen tärkeyden Suomen robotti ja automaation käytön lisääntymisen kannalta.

Työvoimakoulutuksena robotiikkaa ovat ELY-keskukset hankkineet tämän vuosikymmenen alusta alkaen. Näitä TEAK on tarjonnut aktiivisesti ja olemme toteuttaneet vuosina 2010 – 2016 kahdeksantoista (18) robotiikkaan liittyvää työvoimakoulutusta. Näissä koulutuksissa on ollut mukana yli 200 henkilöä ja koulutuksissa on toteutunut n. 21.000 oppilastyöpäivää. Olemme siis yksiselitteisesti Suomen suurin robottitekniikan kouluttaja työvoimakoulutuksissa. Suuri koulutusten määrä on luonut meille laajan yritysverkoston robotiikassa koko maan alueella työssäoppimispaikkojen muodossa. Meillä on tämän päivän tieto siitä mitä osaamista yritykset vaativat robotiikan työntekijöiltä. Toiminta on luonut myös hyvät suhteet robottitoimittajiin ja näin saamme aina uusimman tiedon suoraan toimittajilta.

TEAK on myös mukana robotiikassa myös yhteiskunnallisella tasolla. Olemme olleet mukana perustamassa Suomeen Airo Island-yhdistystä. Yhdistyksessä on mukana valtakunnan parhaat voimat liittyen robotiikkaan. TEAKin rehtori Ari Maunuksela on mukana yhdistyksen hallituksessa. Yhdistyksen tarkoitus on edistää kaikin mahdollisin keinoin robotiikan ja automaation lisäämistä ja kehittämistä Suomessa. Yhdistyksen toimintaan kuuluu, mm. valtakunnallisen robottiviikon järjestäminen. TEAK on vahvasti mukana tässä tapahtumassa omalla osastolla ja esiintymisellä koulutukseen liittyvissä asioissa.

TEAK

TEAK on valtakunnallinen aikuiskoulutuskeskus, jonka päätoimipiste sijaitsee Teuvalla, Etelä-Pohjanmaalla. Koulutusta järjestetään eri puolilla Suomea, noin 20 paikkakunnalla. TEAK on kouluttanut aikuisia aina vuodesta 1959 yritysten tarpeisiin.

Pääkoulutusalat tällä hetkellä ovat:

  • Puuala (huonekalu, kaluste, ovi-ikkuna)
  • Verhoilu (teollinen, perinteinen, ajoneuvo)
  • Pintakäsittely (teollinen, perinteinen)
  • Sisustus (sisustus-puuseppä, -maalari, -verhoilu)
  • Teknologia (CNC, CAD 2D ja 3D, CAM, robotiikka, automaatio)
  • Monialakoulutukset (Yhteishankintakoulutukset, Rekry/Täsmä/Muutos)
  • Vaatetus
  • Sosiaali- ja terveysala (lähihoitaja)
  • Koulutus-ja valmennusalan kumppanuudet (yksilölliset ja henkilökohtaistetut koulutuspalvelut, työpajatoiminta, opinnollistaminen, alueellisesti kehitettävät palvelu-ja yhteistyömallit)

TEAK siirtyy tulevaisuuteen => YuMi tulee!

TEAK on ensimmäisenä oppilaitoksena Suomessa tilannut uuden sukupolven kaksikätisen YuMi-robotin.

YuMi on ystävällinen, kaksikätinen robotti, joka mahdollistaa robotiikan hyväksikäytön aivan uudenlaisiin tehtäviin. Työtä YuMi tekee yhdessä ihmisen kanssa muun muassa kokoonpano ja asennustehtävissä. YuMi-robotin ääressä on turvallista työskennellä eikä robottia tarvitse sulkea häkkiin. Ohjelmointi on helppoa joko kädestä pitäen tai Robot Studion avulla.

TEAK kouluttaa robotiikkaosaajia tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin. TEAKin YuMi- investointi takaa kilpailukykyisen työvoimakoulutuksen muuttuvassa markkinatilanteessa. Näin TEAK on omalta osaltaan takamassa sitä, että Suomessa tehdään töitä nyt ja tulevaisuudessa.

Robotiikkakoulutus: pienet robotit, isot harjoitukset

TEAKin koulutuspiste Seinäjoen Pajantiellä on lokakuusta lähtien muuttunut robottien valtakunnaksi. Robotit seisovat rauhaisassa yhteiselossa mallinukkien vieressä – viereisessä tilassa koulutetaan ompelijoita.

Koulutuskäytössä on kaikkiaan viisi pienikokoista robottia. Huolimatta pienestä, koulutukseen soveltuvasta koostaan ne ovat oikeita teollisuusrobotteja, joissa on kaikki ison robotin ominaisuudet.

– Tutustumme asiaan teoriassa ja sitten kokeilemme käytännössä. Pienet robotit, isot harjoitukset! Petri Kolehmainen kuvailee koulutusta.

Robotiikkakoulutus on meneillään Seinäjoella. Koulutukseen voi tutustua torstaina 27.11. klo 11 - 17. Ensi viikolla vietetään valtakunnallista Robottiviikkoa.

Robotiikkakoulutus on meneillään Seinäjoella. Koulutukseen voi tutustua torstaina 27.11. klo 11 – 17. Ensi viikolla vietetään valtakunnallista Robottiviikkoa.

100 päivän koulutus on hyvin käytännönläheinen ja roboteilla tehdään paljon harjoituksia mm. kappaleenkäsittelystä ja hitsauksesta. Teoriassa tutustutaan ohjelmointikieleen, sovellusalueisiin ja eri robottimerkkien ominaisuuksiin. Työssäoppimista koulutuksessa on 40 päivän verran.

– Tärkeässä osassa on offline-ohjelmointi, simulointi, tarttujat ja näköjärjestelmät. 3D-tulostustakin teemme, Kolehmainen kertoo.

Seinäjokelaisen Kari Männyn toi koulutukseen yleinen mielenkiinto robotteihin. Taustana hänellä on koneinsinöörin koulutus ja tietotekniikkatutkinto.

– Tavoitteena olisi tietenkin löytää työpaikka robottien parista. Nyt on jo saanut paljon eväitä perusteisiin, mutta siihen miten tietoa osaa soveltaa, tarvitsee vielä varmuutta, Kari Mänty sanoo.

Älykäs robotti?

TEAK:n robotiikkakoulutuksissa lähdetään oppilaan omalta tasolta kasvattamaan tietoa ja taitoa robotiikan rajattomassa maailmassa. Liikkeelle lähdetään perusteista, mutta tietotekniikan perustaidot on hyvä olla hallussa. Teknisestä ja teollisesta taustasta on etua, mutta se ei ole edellytyksenä koulutukseen pääsemiselle.

– Mitä enemmän älyä robottisoluun voidaan liittää, sitä dynaamisempi robotti on. Kun robotit perinteisesti ovat olleet sarjatuotannon käytössä, voi sarjakoko olla nykyisin jopa yksi, Petri Kolehmainen selventää.

– Kiinnostavia ovat myös robotin ulkoiset oheislaitteet, sensorit ja näköjärjestelmät. Koulutuksessa oppii ymmärtämään robotiikan kokonaisuutta, sanoo opiskelija Mika Ahonen Kauhajoelta.

Seinäjokelaisella Kauko Vesapuistolla on pitkä kokemus teollisuuden parista, mutta robotit olivat hänelle käytännössä uutta.

– Tässä on tutustunut työkaluihin ja robotin ohjelmointiin. Koulutuksen aikana on tullut hyvä käsitys, kuinka robotiikan avulla voi tehostaa tuotantoa. Robotiikan laajempi käyttö edellyttää, että yrityksissä on ohjelmoinnin osaavaa henkilöstöä, Vesapuisto tiivistää.

Robottipäivä 27.11. klo 11 – 17

Seinäjoen robotiikkakoulutus kestää helmikuulle 2015. Osana valtakunnallista Robottiviikkoa Seinäjoella vietetään Robottipäivää torstaina 27.11. Silloin TEAKin Seinäjoen toimipisteessä on avoimet ovet klo 11 – 17. Kävijät voivat tutustua teollisuusrobottien toimintaan ja miten niiden käyttöä opiskellaan.

Video: Robotiikka tulevaisuuden ala

Video: Robotiikkakoulutus TEAKissa

Roboteilla tehdään paljon harjoituksia mm. kappaleenkäsittelystä ja hitsauksesta.

Roboteilla tehdään paljon harjoituksia mm. kappaleenkäsittelystä ja hitsauksesta.

TEAKin robotiikkakoulutuksissa lähdetään liikkeelle perusteista. Tietotekniikan perustaidot on hyvä olla hallussa. Teknisestä ja teollisesta taustasta on etua, mutta se ei ole edellytyksenä koulutukseen pääsemiselle.

TEAKin robotiikkakoulutuksissa lähdetään liikkeelle perusteista. Tietotekniikan perustaidot on hyvä olla hallussa. Teknisestä ja teollisesta taustasta on etua, mutta se ei ole edellytyksenä koulutukseen pääsemiselle.

TEAK Robottiviikolla Helsingissä ja Seinäjoella

TEAK on yhteistyökumppanina valtakunnallisella Robottiviikolla, joka pidetään 24. – 30. marraskuuta. Robottiviikon päätapahtuma on Helsingissä Tekniikan museossa (Viikintie 1), jossa on maanantaista perjantaihin seminaareja, työpajoja ja näyttelyjä aiheesta. TEAKin rehtori Ari Maunuksela on mukana keskiviikon 26.11. seminaarissa, jonka aiheena on Työ ja osaaminen robotisoituvassa maailmassa. TEAK tuo esiin erityisesti teollisuusrobotiikan koulutusta, josta oppilaitoksella on pitkä kokemus.

Robottiviikon ohjelma

TEAK esittelee viikon aikana robotiikkakoulutusta myös Seinäjoen toimipisteessään (Pajantie 16 E/F), jossa on avoimet ovet torstaina 27.11. klo 11 – 17. Opiskelijat ja kouluttaja Petri Kolehmainen esittelevät teollisuusrobottien toimintaa ja miten niitä voi opiskella.

TEAK on tehnyt töitä robottien parissa jo lähes 20 vuotta ja on maan johtavia robotiikkakouluttajia. Viimeisten viiden vuoden aikana robotiikkakoulutuksia on ollut kahdeksan maakunnan alueella ja koulutuksiin on osallistunut noin 200 opiskelijaa.

TEAKin blogissa ja Youtube-kanavalla esitellään robotiikkakoulutusta Robottiviikon aikana lisää.

Opiskelijat ja kouluttaja Petri Kolehmainen ovat valmiita esittelemään robotiikkakoulutusta ja sen mahdollisuuksia Seinäjoella torstaina 27. marraskuuta.

Opiskelijat ja kouluttaja Petri Kolehmainen ovat valmiita esittelemään robotiikkakoulutusta ja sen mahdollisuuksia Seinäjoella torstaina 27. marraskuuta.

 

Teollisuus tarvitsee robotiikan moniosaajia

Kouluttajana olen huolissani robotiikan koulutuksen tasosta ja määrästä Suomessa. Koulutuksen vähäisyys on tätä menoa tuhoisaa teollisuudelle, kun robottien mahdollisuuksia ei ymmärretä.

Robotti sanana ja merkityksenä on levinnyt niin laaja-alaiseksi, että se on kärsinyt jonkinasteista inflaatiota. Lähes kaikkea, mitä tapahtuu tietokoneen / prosessorin avulla, kutsutaan helposti nykyään robotiksi, vaikka varsinaisen määrittelyn mukaan se ei sitä ole.

Robotiikka alana on kasvava ja kansainvälistyvä, mutta yksistään robotiikka ei vielä välttämättä pitkälle vie. Teollisuudessa robotit vaativat ja samalla myös tukevat käyttäjän aikaisemmin hankittua ammattia ja osaamista. Robotiikan osaaminenkin on kytkettävä osaksi muuta osaamista.

Enimmäkseen robotiikan lyhytkoulutuksia

Robotiikan koulutuksesta ei voi alana oikein edes puhua, koska minkäänlaista tutkintoa näiden laitteiden parissa ei ole olemassa. Tässä kohtaa on useammankin kouluttajan mielestä jääty Suomessa pahasti kehityksen junasta. Yksinkertaisempien laitteiden, kuten CNC-koneiden käytöstä on olemassa useita erilaisia koulutuksia ja tutkintoja, niin pitkiä kuin lyhyitäkin.

Robotiikan saralla koulutus on vielä pelottavan vähissä, suurin osa koulutuksista on laitetoimittajien lyhyitä koulutuksia.

Voikin kysyä, johtuuko tutkinnottomuus robotin laajasta käyttömahdollisuudesta, kun on vaikea rajata osaaminen vain tiettyyn aiheeseen vai kenties kouluttajien laiskuudesta? Olen metsästänyt tästä tietoa ja haastatellut omia opiskelijoitani; lopputulemana on se, että useamman AMK:n opetussuunnitelma pitää sisällään puhtaasti robotiikkaa vain neljän opintopisteen verran. Se on harvalle riittävä määrä ja senkin ajan oppilaat saavat lähinnä katsoa lasin takaa miten kone toimii.

Robotiikkakoulutus on kouluttaja TEAKin kouluttajan Petri Kolehmaisen mielestä liian vähäistä ja kapeaa tällä hetkellä, jotta teollisuuden tarpeisiin voitaisiin vastata.

Robotiikkakoulutus on TEAKin kouluttajan Petri Kolehmaisen mielestä liian vähäistä ja kapea-alaista tällä hetkellä, jotta teollisuuden tarpeisiin voitaisiin vastata.

Työnantajilla on yhtenäisenä mielipiteenä, että robotti tulee korvaamaan työpaikkoja. Miksi ja miten? Nykypäivän robottikin tarvitsee toimiakseen ihmisen siihen vierelleen. Uusimmat innovaatiokin järjestään ovat ihmisen ja robotin turvallisen vuorovaikutuksen lisäämiseen tähtääviä. Entäpä jos ajattelisikin niin, ettei kohta ole niitä vähäisiäkään töitä ilman robotteja? Että robotit varmistavat töiden säilymisen eivätkä vie niitä.

Monella on se käsitys, että robotti pitää suunnitella tekemään tuotteen valmistusprosessin vaikeinta ja haasteellisinta vaihetta. Tällä periaatteella tulee varmasti paljon ”huteja”; robotti ei pysty tekemäänkään sitä vaikeaa vaihetta. Teollisessa tekemisessä on kuitenkin monta yksinkertaista” ja raskasta vaihetta, joissa vieläkin rääkätään työntekijäparat uuvuksiin. Juuri näissä robotti olisi enemmän kuin paikallaan ja nimenomaan auttamassa työntekijää.

Minulla ei ole omaa muistikuvaa tai kokemusta siitä, kuinka aikaisemmat ”työntappajat” kuten CNC-koneet aikanaan vastaanotettiin ja koulutukset näihin laitteisiin syntyivät. Olisiko samanlainen rumba nyt käynnissä robottien kanssa? Maailmaltahan kuuluu jo uutisia, jossa työnantaja satsaa suuremmalla prosentilla mieluummin teknologiaan kuin palkkaa uusia työntekijöitä. Mikäköhän on tilanne Suomessa?

Robotiikalla on isot mahdollisuudet tehostaa teollisuutta ja luoda jopa uusia innovaatioita, kunhan sen monipuolinen käyttö ymmärretään. Koulutuksessa robotiikka on otettava osaksi muita teollisuuden aloja ja kehitettävä robotiikan moniosaajia.

Petri Kolehmainen
Robotiikkakouluttaja

PS. TEAK esittelee parhaillaan mm. robotiikan koulutuksiaan Alihankinta-messuilla Tampereella, Suupohjan yritysten yhteisosastolla C 1150.

PS2. Esittelen seuraavassa kirjoituksessani robotiikan koulutusta TEAKissa. Minkälaista on robotiikan opiskelu, miten teollisuusrobotti toimii ja mitä oheissälää sen ympärille tarvitaan.

Robotiikka ja teknologia esillä Alihankinta-messuilla 16.-18.9. Tampereella

TEAK on mukana suupohjalaisten yritysten yhteisosastolla Alihankinta-messuilla, jotka järjestetään Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa 16. – 18. syyskuuta. TEAK esittelee mm. teknologiakoulutuksia, joista yrityksiä kiinnostaa tällä hetkellä erityisen paljon robotiikkakoulutus. TEAK järjestää myös Tampereella robotiikan täydennyskoulutuksen joulukuusta alkaen.

Alihankinta-messut on Suomen johtava teollisuuden messutapahtuma, joka tarjoaa kolmessa päivässä läpileikkauksen toimialan tilanteesta. Messujen teemana on tänä vuonna koneenrakentaminen. Messuohjelmassa on seminaareja mm. investoinneista, innovaatioista, 3D-tulostuksesta ja ennakoinnista. Ohjelmassa on myös Markkinointihenkisin insinööri -seminaari, joka käsittelee tapoja kasvattaa myyntiä alykkään markkinointiviestinnän avulla.

Suupohjalaisten yritysten osaston löydät: C 1150.

www.alihankinta.fi

Robottiviikko nostaa esille mahdollisuudet

Tällä viikolla järjestetään Helsingissä robottiviikko, jonka tavoitteena on lisätä tietoa robotisaatiosta ja sen vaikutuksesta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Viikko järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

TEAKin robotiikan kouluttaja Petri Kolehmainen kirjoitti blogiimme aiheesta. Hän korostaa, että koulutusta olisi lisättävä eri asteilla paljon, jotta robotisaatio etenisi ja vastaisi siihen asetettuihin tuhansiin toiveisiin.

Blogikirjoitukseen

Robotit on in, mutta koulutusta liian vähän

Robotit ja robotiikka ovat pinnalla. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään tällä viikolla robottiviikko, jonka tavoitteena on lisätä tietoa robotisaatiosta ja sen vaikutuksesta ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Toiveet ja odotukset robotiikalle ovat isot. Monella tapaa odotukset ovat liian isot, ainakin jos ne suhteuttaa Suomessa annettavan robotiikkakoulutuksen laajuuteen. Robotiikan koulutusta on niin toisella asteella kuin ammattikorkeakouluissakin vain muutaman opintopisteen verran. Muutamissa aikuiskoulutuskeskuksissa, kuten TEAKissa robotiikkaa opetetaan, mutta kovin laajaa koulutustarjonta ei aikuiskoulutuspuolellakaan ole.

Robotiikan koulutus on koko Suomessa siis melko suppeata eikä sillä kertyvällä osaamisella voida vastata kovin laajoihin tarpeisiin. Robottikouluttajan näkökulmasta koulutusta olisikin lisättävä eri asteilla paljon, jotta voitaisiin puhua isosti robotisaatiosta.

Robotit ja robotiikka käsitetään julkisessa keskustelussa melko laveasti. Sanaa robotti käytetään silloinkin, kun ei ole kyse robotiikasta, esimerkiksi jonkin kyselyn vastausautomaatti saattaa olla vastausrobotti, vaikka asialla ei ole robotiikan, ainakaan teollisuusrobotiikan kanssa mitään tekemistä. Usein myös muita automaattisia palveluita voidaan kutsua palveluroboteiksi.

TEAKin robottikoulutus keskittyy teollisuuden käyttämiin robotteihin. Robotit ovat tulleet osaksi eri teollisuuden alojen automatisointia. Toisilla aloilla kehitys on ollut nopeampaa, mutta esimerkiksi puualan jatkojalostusteollisuudessa iso muutos on vasta tulossa. Robotisointia nopeuttavat robottien halpeneminen ja ohjelmoinnin ja käytön helpottuminen.

Robottiviikon avajaisissa liiketoimintajohtaja Timo Toissalo ABB Robotisoinnista toi esiin, että Suomen robottitiheys on viime vuosina itse asiassa pienentynyt, yksittäisenä nousupiikkinä on toki Uudenkaupungin autotehtaan 200 robottia. Vuodessa uusia teollisuusrobotteja hankitaan tehtaisiin noin 300. Tämä ei laskelmien (Robotiikkayhdistys) mukaan riitä korvaamaan sitä mitä robotteja iän myötä ”kuolee”. Euroopassa robotin arvioidaan elävän maksimissaan 15 vuotta, mutta Suomessa käyttöikä on käytännössä jopa 30 vuotta.

TEAK on omalta osaltaan lisäämässä robotiikan osaamista; robottien parissa on kertynyt jo 20 vuoden kokemus. TEAKilla on käytössä viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti siirreltävää robottia. Ne yhdessä konenäön, CNC-työstökeskusten, kokoonpanosolun, automaattivarastolla varustetun RFID- ja logiikkakoulutusympäristön kanssa antavat monipuoliset mahdollisuudet kouluttaa robotin käyttöä. Opiskelija pääsee takuuvarmasti käsiksi robottiin, saa tehdä sillä ohjelmointia ja testata asioita. Eli oppia!

Petri Kolehmainen
Robotiikan kouluttaja

Robotiikan koulutusta tulisi lisätä. TEAKissa on viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti liikuteltavaa robottia.

Robotiikan koulutusta tulisi lisätä. TEAKissa on viisi koulutuskäyttöön soveltuvaa, helposti liikuteltavaa robottia.