LATE – Laatua yhteistyössä työelämän kanssa -hanke

TEAK on mukana LATE-hankkeessa. Hankkeen toteutusaika on 8.5.2015 – 31.12.2016.

Hankkeen tavoitteet

LATE-hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tutkinnon / tutkinnon osien suorittamisessa ja valmistavassa koulutuksessa. Erityisesti syvennetään työelämäkytkentää ja innostetaan työelämää yhteistyöhön koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Hankkeessa korostuvat työelämälähtöiset ja digitalisoituvat oppimisympäristöt ja monimuotoiset ohjausmallit. Työelämän ja opiskelijoiden kanssa suunnitellaan ja pilotoidaan mm. mobiilioppimista, verkko-oppimisympäristöjä ja työelämän palautejärjestelmää. Toiminnan keskiössä on henkilökohtaistamisen ja ohjauksen edistäminen.

LATE:n toteuttajaverkosto

LATE on OPH:n rahoittama kuuden oppilaitoksen yhteishanke (TEAK, Sedu Aikuiskoulutus, KPEDU, SYO, JAKK ja VAKK). Hankkeen koordinaattorina toimii Sedu Aikuiskoulutus. Oppilaitosten kesken on sovittu toiminnallisesta työnjaosta ja kehittämisen painopisteistä (mm. valitut pilottitutkinnot) kunkin työsuunnitelman mukaan. Hyviä käytäntöjä benchmarkataan eri osapuolten kesken.

LATE:n kohderyhmä ja toimenpiteet

Hankkeen toimintojen kohderyhmänä ovat oppilaitoskohtaisesti pilottitutkintojen ja koulutusalojen opiskelijat, kouluttajat (henkilöstö) ja työelämän edustajat kuten esimiehet, työpaikkaohjaajat ja tutkintojen parissa työtä tekevät arvioijat niin työntekijä- kuin työnantajapuolelta.

Hankkeen vaiheet ja toimenpiteet (painotus työsuunnitelmien mukaan)

 Perehtyminen ohjauksen kehittämistarpeisiin ja nykyisiin TVT-teknologioihin sekä niiden laajempaan käyttöön.

  • Etäteknologioiden ja järjestelmien (mm. palautejärjestelmät, toiminnanohjaus, opiskelijahallinto), valinta työsuunnitelmien mukaan.
  • Sähköisten ohjaus-, viestintä- ja palautemallien testausta yhdessä työelämän kanssa.
  • Palaute piloteista kouluttajilta, opiskelijoilta ja työpaikoilta, analyysi ja kehittäminen
  • Mallien vakinaistaminen (osin hankkeen jälkeen), uusien haasteiden tunnistaminen
  • Verkoston säännölliset AC-kokoukset, kehittämispäivät ja workshopit vähintään kerran lukukaudessa (Seinäjoki, Vaasa, Kokkola)
  • Hankkeen arviointi, raportointi ja seuranta sekä benchmarking.

LATE-tavoitteet

Yhteisenä tavoitteena on

  • Monikanavainen ja työelämälähtöinen ohjauksen toimintamalli ja sitä tukevat etäteknologiat, joilla nostetaan ammatillisen lisäkoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.
  • Systemaattinen seuranta- ja palautejärjestelmä työelämälle, toteutusmalli opiskelija- ja työelämäpalautteen keräämiseksi heti tutkintotilaisuuden jälkeen.
  • Laajenevat työelämäverkostot ja yhteinen innovointi työelämän kanssa, lisääntynyt oppilaitosyhteistyö ja verkostoituvat palvelut, benchmarking.

Lisätiedot:

Hannu Lakso
p. 050 3948 728
hannu.lakso(at)teakoy.fi