Robotiikka ja konenäkö puuteollisuudessa -hanke

robottikoulutus

Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.–31.12.2014.
Hankkeen rahoittavat Pohjanmaan ELY-keskus ja Teak Oy.

Hankkeen tavoitteena on

 • selvittää miten robotiikkaa ja konenäköjärjestelmiä voidaan hyödyntää puuteollisuuden yrityksissä (nykytila, tavoitetila)
 • tuoda alalle uutta tietoa robotiikan ja robotiikkaa palvelevan konenäön mahdollisuuksista
 • kehittää malli robotiikan käyttöönoton edistämiseen ja koulutuksiin alan yrityksissä
 • kehittää robotiikan käyttöönoton analysointijärjestelmä, joka helpottaa investointilaskentaa ja yrityksien kehittämistä

Hankkeessa

 • selvitetään Etelä-Pohjanmaan puuteollisuuden robotiikan ja konenäön käytön nykytilanne ja kehittämistarpeet yrityskäynnein
 • laaditaan yhteenvetoraportti tehdyistä selvityksistä
 • etsitään uusia malleja robotiikan ja konenäön käyttöönoton kehittämiseen ja kehittämispalveluiden toteuttamiseen yrityksissä
 • kehitetään robotiikan ja konenäön käyttöönottoa harkitseville yrityksille analysointijärjestelmä (kustannuslaskentamalli)
 • tiedotetaan robotiikan ja konenäön mahdollisuuksista
 • vahvistetaan kouluttajien työelämäosaamista
 • esitellään TEAKin tarjoamia yrityksiä palvelevia toimintoja ja koulutuksia

Hankkeen tuloksena

 • syntyy raportti puuteollisuuden robotiikan ja konenäön hyödyntämisen nykytilasta ja kehittämistarpeista
 • syntyy malli robotiikan ja konenäön käyttöönoton edistämiseen ja koulutuksiin yrityksissä
 • syntyy analysointijärjestelmä (proto) robotiikan ja konenäön käyttöönottoa harkitseville yrityksille
 • kouluttajien työelämäosaaminen vahvistuu
 • robotiikan koulutusten sisällöt kehittyvät

Lisätietoa:
Koulutussuunnittelija
Hannu Lakso
Puh. 050 3948 728
hannu.lakso@teakoy.fi