Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö

EUEAKREUVipuvoimaa2014-2020LogoEtela-PohjanmaanLiitto

Hankkeen nimi: Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö (Kehittäminen)
Hankekoodi: A72453
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hanke on toteutettava 02.01.2017 – 30.12.2017 välisenä aikana.
Rahoittava viranomainen: Pirkanmaan liitto
Käsittelevä liitto Etelä-Pohjanmaan liitto

Hankkeen nimi: Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö (Investointi)
Hankekoodi: A72454
Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Hanke on toteutettava 02.01.2017 – 30.12.2017 välisenä aikana.
Rahoittava viranomainen: Pirkanmaan liitto
Käsittelevä liitto Etelä-Pohjanmaan liitto

Näiden hankkeiden erityisenä tavoitteena on kehittää yhteistyörobottien ja vuorovaikutteisen robotiikan osaamista pkyritysten tarpeisiin. Tämä toteutetaan kehittämällä yhteistyörobottien hyödyntämiseen perustuva vuorovaikutteisen robotiikan testaus-ja oppimisympäristö. Tämä hanke-esitys tukee hyvin Etelä-Pohjanmaan maakunnan tasolla tavoitteena olevan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia asioita, erityisesti älykkäiden ja energiatehokkaiden järjestelmien kehittämisen kautta. Robotiikan ja automaation hyödyntäminen on vielä vähäistä pk-yritysten parissa, koskien niin palvelu kuin teollisuusalojakin. Hankkeiden avulla kehitetään joustavaan tuotantoon ja työpisteratkaisuihin soveltuva robotiikan testaus-ja oppimisympäristö.